Hrad Bítov

Z historie hradu Bítov

Hrad Bítov byl prvně písemně zmíněn v roce 1046 v zakládací listině kapituly ve Staré Boleslavi. Původně zde stávalo dřevěné hradiště, a to od časů Velké Moravy. Hrad pravděpodobně založil kníže Břetislav I. (1003 – 1055). V roce 1085 se o Bítově hovoří jako o zeměpanském hradu spravující bítovskou provincii. Dřevěnou stavbu nahradila kamenná, ze které se zachovala břitová západní věž.

Roku 1233 došlo k dobytí hradu rakouským vévodou Fridrichem Bojovným. Dnešní nejstarší část hradu byla postavena na jeho příkaz – útočištná věž. Stejný rok byl ale datem kapitulace hradu markraběti Přemyslovi. Dále čelil ještě husitským a švédským vojskům.

Mezi královské hrady se začal hrad Bítov počítat v roce 1277. Roku 1298 se na panství usazuje rod Bítovských z Lichtenburka. V roce 1306 vymřeli Přemyslovci po meči a následující rok se dostal hrad Bítov jako léno Lichtenburkům. V tomto období se hrad dost přestavoval. Střed se přesunul výše na ostroh, kde bylo postaveno opevnění, další tři věže a nové obytné stavení. Roku 1334 byl na hradním nádvoří postaven nový kostel Nanebevzetí panny Marie.

Po vymření Lichtenburků po meči nejprve zdědily panství sestry posledního mužského dědice Jindřicha z Lichtenburka. Ludmila však roku 1576 prodala Bítov Wolfu Streinovi ze Švarcenavy. Jeho syn Hanuš Wolfart nechal nákladně přestavět zámek v Uherčicích. Žil si po vzoru renesančních kavalírů, pořádal hostiny, tance, freje a finance se rapidně snižovaly. Po zadlužení začal rozprodávat rodový majetek. Hrad Bítov byl prodán Jankovským z Vlašimi. Hrad Bítov koupil Fridrich Jankovský z Vlašimi, patřící k nejmocnějším moravským šlechticům v době pobělohorské. Na jižních hradbách nechal postavit hospodářské křídlo s proslulým pivovarem. Jeho synem byl Hynek, známý poradce císaře Ferdinanda III., který mimo jiné napsal Apotíku koňskou, poddaným půjčoval na výpalné během vpádu Švédů a také zachránil hrad vyvalením sudů s bítovským pivem. V roce 1638 došlo k rozšíření hradního kostela a k vybudování paláce s arkádovým nádvořím a také vznikla prochoditá věž. Hynkův syn se pomátl na rozumu a spravování hradu se ujímá jeho manželka Alžběta. Maximilán II. Jankovský z Vlašimi se spřízní s rody Daunů a Ditrichštejnů. Rod Jankovských vymřel roku 1734 a ohledně dalších majitelů se vedla dlouhá jednání. Nakonec drželi hrad hrabata z Daunu, kteří vymřeli roku 1904. Za panování Daunů se dělají další stavební úpravy – místo studny byla postavena kašna, vzniklo severní křídlo s kuchyní a sýpka začala sloužit jako divadelní sál. Nechybí ani empírová kočárovna s konírnou, lesopark a zahrada doplňují rotunda, jezírko lásky a studánka.

Poté se na hradu často mění majitelé  – starý slovanský rod Haugwitzové z Náměště nad Oslavou, malopolský šlechtický rod Zamojski a Radziwillové s litevským původem. V roce 1912 kupuje panství poslední soukromý majitel baron Jiří Haas z Haasenfelsu a po jeho smrti v roce 1945 přebírá hrad Bítov československý stát. Jiří Julius Haas se na Bítově objevil až v roce 1921, kdy se vrátil z fronty. Tehdy mu bylo 35 let, měl spory s matkou, byl mládenec a pobíral velkou apanáž. Baron měl židovský původ, netajil se svým antifašistickým postojem a s ostatními šlechtici se moc nestýkal. Mezi jeho velké vášně patřila zvířata a ženy. Nikdy se neoženil. Zajímavostí je, že měl okolo osmi desítek přítelkyň, které si evidoval a dokonce jim odkázal dost velké jmění. K lidem v okolí se choval přívětivě, občas jim platil útratu v hospodě, hostil je.

Baron miloval zvířata, nesnesl jejich zabíjení, zajímaly ho jízdy na koních, zoologie. Založil v té době jednu z největších soukromých zoologických zahrad. Bylo tu hodně výběhů a voliér, velký psinec, akvária, terária. Měl svou oblíbenou lvici se jménem Mietzi-Mausi. Jelikož se od svých nejvěrnějších zvířecích přátel nemohl odloučit, nechával si je vycpat – vycpaných psů je na hradě 51, dále je tu sbírka vycpaných a přioděný veverek a koček – jedná se o takovou zvířecí travestii. Založil také psí hřbitovy. Celou válku strávil baron na hradě mezi zvířaty. V květnu 1945 za ním přišli partyzáni a představitelé KSČ. Měl být odsunut do Rakouska. Situaci špatně nesl a zastřelil se. Ovšem rovněž se říká, že byl zavražděn.

Panel pro sdílení

facebook twitter

Kde leží Bítov?

Hrad Bítov

zobrazit větší mapu

Fotogalerie

Hrad Bítov Hrad Bítov Hrad Bítov Hrad Bítov

Mapa stránek | Kontaktní formulář